Expressversand in 24-48h

Großhandelsrabatte

10% Rabatt

Auf die erste Bestellung mit dem Code

Willkommen

BTW-pakket voor e-commerce. Alles wat je moet weten!

Mehrwertsteuerpaket für E-Commerce. Alles, was Sie wissen müssen!

Tomasz Woźniak |

Tegenwoordig wordt e-commerce steeds populairder. Met de ontwikkeling van deze sector ontstaan ook nieuwe belastingregels die tot doel hebben het btw-stelsel aan te scherpen. Een van deze oplossingen is het btw-pakket voor e-commerce. Wat is dit pakket precies en voor wie geldt het? In dit artikel proberen we deze vragen te beantwoorden en geven we je de belangrijkste informatie over dit onderwerp.

Wat is het btw-pakket voor e-commerce?

Het btw-pakket voor e-commerce is een reeks regels die in de Europese Unie zijn ingevoerd met als doel het btw-stelsel voor de verkoop van goederen die van buiten de EU worden geïmporteerd, aan te scherpen en het in rekening brengen van btw door EU-belastingplichtigen voor diensten aan consumenten in de EU te vereenvoudigen. Het doel van de invoering van deze regels is om de transparantie en effectiviteit van het belastingstelsel te vergroten en eerlijke concurrentie op de e-commercemarkt te garanderen.

Waar zijn de bepalingen van het btw-pakket voor e-commerce?

De bepalingen van het btw-pakket voor e-commerce zijn omgezet in EU-wetgeving. Het gaat om Richtlijn (EU) 2017/2455 van de Raad, Richtlijn (EU) 2019/1995 van de Raad en Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2026 van de Raad. Deze richtlijnen leiden tot wijzigingen in de btw-richtlijn, die gericht is tot de EU-lidstaten en hen verplicht overeenkomstige nationale regelgeving in te voeren. De Uitvoeringsverordening introduceert echter wijzigingen in Uitvoeringsverordening 282/2011. Deze verordeningen zijn van toepassing op belastingplichtigen, samen met de bepalingen van de Poolse btw-wet.

Wanneer worden de wijzigingen van kracht?

De wijzigingen uit het btw-pakket voor e-commerce zijn op 1 juli 2021 van kracht geworden. Dit betekent dat belastingplichtigen vanaf nu moeten voldoen aan de nieuwe e-commercevoorschriften.

Op wie zijn de wijzigingen van toepassing?

De bepalingen van het btw-pakket voor e-commerce zijn niet van toepassing op alle belastingplichtigen die actief zijn in de e-commerce sector. Ze zijn vooral van invloed op in Polen gevestigde btw-plichtigen die geen vaste vestiging in een ander EU-land hebben. Het is echter goed om te onthouden dat elke belastingbetaler zorgvuldig moet controleren of de wijzigingen op hem van toepassing zijn om mogelijke juridische gevolgen te voorkomen.

Controleer of de wijzigingen op u van toepassing zijn

Om te bepalen of de wijzigingen die voortvloeien uit het btw-pakket voor e-commerce op jou van toepassing zijn, moet je een paar vragen beantwoorden:

  1. Lever je diensten aan niet-BTW-betalers, zoals consumenten die in andere EU-landen wonen?
  2. Verkoop je goederen aan consumenten die in de EU wonen of aan bedrijven die geen transacties binnen de EU uitvoeren en waarvan de goederen tussen twee EU-landen worden vervoerd?
  3. Verkoopt u goederen aan consumenten die in de EU wonen of aan bedrijven die geen transacties binnen de EU uitvoeren en waarvan de goederen vanuit een derde land naar de EU worden vervoerd?
  4. Exploiteert u een elektronische interface, zoals een handelsplatform of -portaal?

Als je JA hebt geantwoord op een van de bovenstaande vragen, is de kans groot dat de wijzigingen die voortvloeien uit het btw-pakket voor e-commerce op jou van toepassing zijn.

Wat zijn de gevolgen van het btw-pakket voor e-commerce?

Het btw-pakket voor e-commerce is bedoeld om het btw-stelsel te stroomlijnen en het voor belastingplichtigen eenvoudiger te maken om btw te verantwoorden. Het introduceert een aantal veranderingen die van invloed kunnen zijn op de manier waarop e-commerceactiviteiten worden uitgevoerd. Hier zijn enkele van de belangrijkste gevolgen die uit dit pakket kunnen voortvloeien:

  1. Verplichting om je te registreren voor btw in het land van bestemming - Als je goederen of diensten verkoopt aan consumenten in andere EU-landen, moet je je mogelijk registreren voor btw in die landen. Dit betekent dat je in verschillende rechtsgebieden btw moet afdragen.
  2. Nieuwe regels voor de plaats van belastingheffing - Het e-commerce btw-pakket introduceert nieuwe regels voor het bepalen van de plaats van belastingheffing van transacties. Afhankelijk van het soort transactie kunnen verschillende btw-tarieven en andere regels van toepassing zijn.
  3. Verplichting om gegevens te verstrekken - Belastingplichtigen die onder het btw-pakket voor de e-handel vallen, zijn verplicht om relevante gegevens over hun transacties te verstrekken. Dit is bedoeld om de transparantie van het belastingstelsel te vergroten en controles door de belastingdienst te vergemakkelijken.
  4. Nieuwe documentatieverplichtingen - Het btw-pakket voor de e-handel introduceert ook nieuwe documentatieverplichtingen.