Expressversand in 24-48h

Großhandelsrabatte

15% Rabatt nur für 24 Stunden

Für Produkte in der Kategorie: Liegestühle

SUMMERX24

SUP-richtlijn. Welke veranderingen kunnen ondernemers verwachten? Producten op de zwarte lijst!

SUP-Richtlinie. Welche Veränderungen erwarten Unternehmer? Produkte auf der schwarzen Liste!

Magda Gwaj |

De SUP-wet, ook bekend als de "Kunststoffenrichtlijn", is een verordening van de Europese Unie die tot doel heeft de negatieve invloed van plastic afval voor eenmalig gebruik op het milieu te verminderen. Het introduceert een aantal verplichtingen voor bedrijven om dit doel te helpen bereiken.

Wat is de SUP-wet?

De SUP Act, of Single Use PlasticsAct, is een verordening die in 2019 door de Europese Unie is aangenomen. Het heeft als doel om de milieu-impact van plastic afval voor eenmalig gebruik te verminderen. De verordening introduceert een aantal verplichtingen voor bedrijven om dit doel te helpen bereiken.

Sleutelbegrippen van de Wet SUP

Om de SUP-wet te begrijpen, zijn er verschillende kernbegrippen die herkend moeten worden. De belangrijkste zijn:

 • Producten voor eenmalig gebruik (SUP's): Dit zijn producten die bedoeld zijn voor eenmalig gebruik. Dit kunnen bijvoorbeeld wegwerpbekers, borden, bestek, eetstokjes, etensbakjes of roerstaafjes zijn.
 • Kunststoffen: In de context van de SUP-wet zijn kunststoffen materialen die gemaakt zijn van polymeren (grote moleculen die bestaan uit zich herhalende eenheden) die door hitte en druk in vorm kunnen worden gebracht.
 • Verbod op het op de markt brengen: De Wet SUP voorziet in een volledig verbod op het op de markt brengen van bepaalde plastic wegwerpproducten die bijzonder schadelijk zijn voor het milieu.

Welke producten vallen onder de SUP Act?

De Wet SUP is van toepassing op een groot aantal plastic producten voor eenmalig gebruik. Sommige daarvan mogen helemaal niet op de markt worden gebracht, zoals plastic borden, bestek, eetstokjes, geëxpandeerd polystyreen voedselcontainers of roerstaafjes. Andere producten, zoals wegwerpbekers of voedselverpakkingen, mogen nog wel geproduceerd en verkocht worden, maar zijn onderworpen aan extra heffingen.

Wat zijn de verplichtingen voor bedrijven vanaf 1 januari 2024?

Vanaf 1 januari 2024 moeten ondernemers voldoen aan een aantal nieuwe verplichtingen onder de Wet SUP. Ze moeten bijvoorbeeld:

 • een vergoeding vragen voor plastic producten voor eenmalig gebruik, zoals drinkbekers of voedselverpakkingen,
 • consumenten informeren over de schadelijke gevolgen van deze producten voor het milieu
 • investeren in recyclingmaatregelen,
 • jaarlijkse afvalbeheerrapporten opstellen en indienen.

Met welke veranderingen krijgen consumenten te maken?

Voor consumenten betekent de Wet SUP vooral dat ze een extra bedrag moeten betalen voor plastic producten voor eenmalig gebruik. Ze zullen bijvoorbeeld een extra bijdrage van maximaal één zloty moeten betalen voor een plastic drinkbeker of voedselverpakking. Consumenten moeten ook een vermindering verwachten in de beschikbaarheid van wegwerpproducten die bijzonder schadelijk zijn voor het milieu.

SUP-producten op de "zwarte lijst

De SUP-wet heeft bepaalde plastic producten voor eenmalig gebruik volledig verboden. Deze omvatten

 • Plastic bestek,
 • Wattenstaafjes (met uitzondering van die voor medische doeleinden)
 • Plastic borden,
 • plastic drinkbekers,
 • Plastic roerstaafjes,
 • Levensmiddelenverpakkingen van geëxpandeerd polystyreen,
 • Drankverpakkingen gemaakt van geëxpandeerd polystyreen,
 • deksels en doppen van geëxpandeerd polystyreen,
 • ballonstaafjes.

Implementatie van de SUP-wet in Polen

Polen is een van de laatste landen die de SEA-richtlijn implementeren. De wet tot omzetting van de nieuwe wetgeving werd gepubliceerd op 9 mei 2023 en de meeste bepalingen van de wet traden in werking op 24 mei 2023. Vanaf deze datum hebben ondernemers een jaar de tijd om hun bedrijf aan te passen aan de nieuwe eisen.

De SEA-wet is een belangrijk instrument om ons milieu te beschermen tegen plasticvervuiling. Het introduceert een aantal verplichtingen voor ondernemers om dit doel te helpen bereiken. Ook al stelt het bedrijven voor een aantal uitdagingen, het is een stap in de goede richting om een betere toekomst voor onze planeet te garanderen.