Expressversand in 24-48h

Großhandelsrabatte

10% Rabatt

Auf die erste Bestellung mit dem Code

Willkommen

Waarom is Pasen een roerend feest? Hoe bereken je de datum?

Warum ist Ostern ein bewegliches Fest? Wie berechnet man das Datum?

Tomasz Woźniak |

Pasen is het belangrijkste christelijke feest ter herdenking van het lijden, de dood en de wederopstanding van Jezus Christus. De datum van Pasen staat niet vast en verandert elk jaar, wat de vraag oproept: Waarom is Pasen verplaatsbaar?

Waarom is Pasen een verplaatsbaar feest?

De vraag waarom Pasen een verplaatsbare feestdag is? De sleutel ligt in de ongebruikelijke combinatie van de maankalender en astronomische waarnemingen. Hier zijn een paar feiten om je te helpen dit mysterie te begrijpen:

 • De eerstevolle maan na het lentepunt: Pasen wordt gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan die volgt op het lentepunt. Daarom ligt de datum van Pasen waarschijnlijk tussen 22 maart en 25 april.
 • Maan- en zonnekalenders: Het verschil tussen de maan- en zonnekalenders is de reden voor de verschillende paasdata. De maankalender, die de basis vormt voor de berekeningen, loopt niet perfect synchroon met het zonnejaar, wat leidt tot verschillen in datering.
 • Historisch en astronomisch belang: Het besluit om Pasen te vieren op de eerste zondag na volle maan volgend op het lentepunt werd genomen op het Concilie van Nicea in 325 na Christus. Het doel was om de datum van het feest te standaardiseren onder de verschillende christelijke gemeenschappen. Interessant is dat deze methode zowel astronomische waarnemingen als de traditie van de Joodse kalender combineert, omdat het Joodse Pesach ook wordt gevierd op basis van maancycli.

De betekenis van Pasen in de christelijke traditie

Voor velen is Pasen een moment van diepe reflectie en vreugde dat de essentie van het christelijk geloof belichaamt. De viering van deze dag heeft diepe wortels in zowel Joodse als heidense tradities, die door de kerk een nieuwe vorm en betekenis hebben gekregen.

 • Paasgebruiken:
  1. Kerkdiensten en processies - over de hele wereld komen gelovigen samen om de wederopstanding van Christus te vieren.
  2. Eieren versieren - een symbool van nieuw leven en wedergeboorte, dat de wederopstanding van Jezus weerspiegelt.
  3. Familiebijeenkomsten - Pasen is een tijd waarin families samenkomen voor een maaltijd, die vaak bestaat uit traditionele gerechten zoals ham, worst en paasbrood, vooral in Polen.
 • Paassymboliek:
  • De overwinning vanhet leven op de dood - De opstanding van Christus is een symbool van hoop en verlossing, van het overwinnen van duisternis met licht, haat met liefde.
  • Een gelegenheid om na te denken en het geloof te versterken - Pasen moedigt ons aan om na te denken over onze eigen waarden en geloof.
 • Oorsprong en aanpassingen:
  • Heidense en Joodse tradities - Pasen is gebaseerd op een aantal tradities, waaronder het beschilderen van eieren of het maken van lawaai met kloppers, die hun oorsprong hebben in heidense voorjaarsrituelen en later door de kerk werden omgezet in christelijke gebruiken.
  • De keuze van depaasdatum - De keuze van de zondag na de eerste volle maan na de lente-equinox als de dag van de paasvieringen is bedoeld om het verband met het Joodse Pesach en de betekenis van de opstanding te benadrukken.

De Joodse traditie en de eerste volle maan van de lente

De Joodse traditie van Pesach, ook bekend als het Joodse Pascha of Joods Pasen, is de belangrijkste en oudste Joodse feestdag en herdenkt de bevrijding van de Israëlieten uit de Egyptische slavernij. Het feest wordt gevierd na de eerste volle maan van de lente, meestal in maart of april, en duurt zeven of acht dagen. Het begint met een feestelijk diner, de Seder, waarbij de Haggadah wordt voorgelezen, een geïllustreerd boek dat het verhaal vertelt van de Exodus en de bevrijding van de Israëlieten uit Egypte.

 • Het hoofdgerecht tijdens de Seder maaltijd: Matzah of ongezuurd brood, dat de haast symboliseert waarmee de Israëlieten Egypte verlieten.
 • Verbod op het eten van chametz: Tijdens Pesach is de consumptie van gezuurde producten verboden om de snelle uittocht uit Egypte te herdenken, toen het brood geen tijd had om te rijzen.

Als we begrijpen hoe Pesach verbonden is met de eerste volle maan van de lente, is het gemakkelijker te begrijpen waarom Pasen op een bepaald tijdstip wordt gevierd, omdat het Joodse en Christelijke tradities combineert en de astronomische betekenis van deze feestdagen verduidelijkt.